Röster från kurserna

Jag har hållit skrivarkurser sedan 2015. Fler och fler för varje år. Nu senast en magisk vecka i italienska Bordighera, en pärla mellan hav och himmel. Här en snutt ur det tacktal som Kristina Spegel höll vid vår sista lunch.
Karin

https://www.youtube.com/watch?v=zOk7Dfy_mnE&t=3s

Kristina Spegels tacktal vid skrivarkursen i Bordighera september 2019

Kära skrivarvänner /Henrik Amnéus/
Var utanför Vitemölla möts mänskor som knappt känner varandra i omedelbar, öppen, förtroendefull och rolig kommunikation i en gemensam önskan att utforska mänskliga relationer och diskutera intressanta ämnen, finna adekvata och gärna roliga kommentarer och formuleringar, stimulera sin fantasi och kreativitet?
Jag sällar mig till övriga kursdeltagare i tack för den fina veckan i Karins Klass 3 i Vitemölla 4-9 augusti.
Var utanför Vitemölla finns den kursledare som förmår skapa den rätta atmosfären för ett sådant positivt utbyte mellan mänskor som önskar skriva bättre, lättare och klarare?
Svaret på dessa frågor är att ingen vet med säkerhet, tills vidare får vi nöja oss med: troligen ingenstans.
Henrik Amnéus

Philomene Grandin, och Michael Cimbritz var två av deltagarna på kurserna i Vitemölla. SE VIDEO