Respons från kursdeltagare

Kära skrivarvänner,

Jag sällar mig till övriga kursdeltagare i tack för den fina veckan i Karins Klass 3 i Vitemölla 4-9 augusti. 

Var utanför Vitemölla möts mänskor som knappt känner varandra i omedelbar, öppen, förtroendefull och rolig kommunikation i en gemensam önskan att utforska mänskliga relationer och diskutera intressanta ämnen, finna adekvata och gärna roliga kommentarer och formuleringar, stimulera sin fantasi och kreativitet? 

Var utanför Vitemölla finns den kursledare som förmår skapa den rätta atmosfären för ett sådant positivt utbyte mellan mänskor som önskar skriva bättre, lättare och klarare?  

Svaret på dessa frågor är att ingen vet med säkerhet, tills vidare får vi nöja oss med: troligen ingenstans.

Henrik  Amnéus